Propisi vezani za prevoz djece u Bosni i Hercegovini i nekim evropskim zemljama

Bosna i Hercegovina - Obavezno korištenje pojaseva na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom. Na prednjem sjedištu ne smije se prevoziti dijete mlađe od 12 godina. Izuzetno na prednjem sjedištu može se prevoziti dijete mlađe od 2 godine, ako ne postoji zračni jastuk ili je isključen, a dijete je smješteno u sjedištu okrenutom unazad. Na zadnjem sjedištu djeca do 5 godina moraju biti smještena u sigurnosnoj sjedalici, a djeca od 5 do 12 godina na posebnom podmetaču prilagođenom visini i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu.

 

Srbija - U motornom vozilu na prednjem sjedištu ne smije da se prevozi dijete mladje od 12 godina. Dijete do 3 godine starosti prevozi se u bezbjednosnom sjedištu, odnosno korpi, osim u vozilima za javni prevoz putnika. Izuzetno, dijete do 3 godine starosti može se prevoziti na prednjem sjedištu ukoliko se prevozi u bezbjednosnom sedištu, korpi, koja je okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila, kada vozilo nema ili je isključen bezbjednosni vazdušni jastuk.

Bezbjednosna sedišta za djecu koja se postavljaju u vozila moraju biti homologovana u skladu s jednoobraznim tehničkim uslovima i moraju da budu postavljena na način kako to preporučuju proizvođač dječjeg sejdišta i proizvođač vozila. Homologaciona oznaka za dječija sedišta je ECER 44/04.


Austrija – Djeca do 14 godina i visine manje od 1.50 m moraju da koriste specijalne pojaseve koji odgovaraju njihovoj visini ili specijalna dječija sjedišta, ili na prednjem ili na zadnjem sjedištu. Vozila bez ovakve zaštite (dvosjedi, sportska vozila) ne smiju da se koriste za prevoz djece mlađe od 14 godina. Ova obaveza se ne odnosi na autobuse ili vozila koja se koriste za prevoz školske djece ili u poljoprivrednim vozilima. Dječija sjedišta treba d odgovaraju ECE standardu 44/03 ili 44/04.

Djeca mlađa od 14 godina, al viša od 1.50 m moraju da koriste pojaseve za odrasle.

Izuzetno je dozvoljeno djeci višoj od 1.35 m da koriste pojas sa tri tačke vezivanja bez specijalne podloške, ali pri tome pojas ne smije da prelazi djetetu preko grla i vrata.


Njemačka – Dijete ispod 1.50 m visine koje putuje u bilo kakvom tipu vozila mora da sjedi u posebnom sjedištu za dete. Tamo gdje to nije moguće, djete starije od 3 godine mora da se prevozi na zadnjem sjedištu vozila i koristi sigurnosni pojas ili ostalu bezbjednosnu opremu. Djete mlađe od 3 godine ne smije se prevoziti u vozilu bez specijalnog sjedišta koje odgovara ECE 44/03 standardu. Obaveza je vozača da obezbjedi bezbjedan prevoz djece. Ova obaveza odnosi se i na vozila registrovana u Njemačkoj i na vozila inostranih registracija.


Hrvatska – Djeci mlađoj od 12 godina nije dozvoljeno da se nalaze na prednjem sjedištu. Jedini izuzetak se odnosi na djecu mlađu od 2 godine koja se mogu prevoziti na prednjem sjedištu ako su u specijalnom sjedištu koje odgovara njihovoj visini i ako su okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila, a da pri tome moraju da budu deaktivirani vazdušni jastuci. Djeca do 5 godina starosti moraju da sjede u posebnom sjedištu koje odgovara njihovoj visini na zadnjem sjedištu vozila. Djeca od 5 do 12 godina moraju da se prevoze na zadnjem sjedištu koristeći pojas sa tri tačke vezivanja sa specijalnom podloškom, ako je neophodna zbog njihove visine.


 Slovenija – Sva djeca moraju da budu u specijalnim sjedištima koja odgovaraju njihovom uzrastu. Djeca starija od 12 godina mogu da koriste pojaseve za odrasle. Zabranjeno je da se na prednjem sjedištu prevoze djeca mlađa od 12 godina.

 

Mađarska – Djeca niža od 1.50 m moraju da koriste specijalna sjedišta odgovarajuća njihovoj težini. Djeca mlađa od 3 godine mogu da se voze samo u posebnim sjedištima i ne smiju se prevoziti na drugi način, ona se mogu prevoziti i na prednjem sjedištu u posebnom sjedištu ako u vozilu nema ili je deaktiviran vazdušni jastuk. Djeca starija od 3 godine, visoka 1.35 m i više mogu da putuju na zadnjem sjedištu vozila koristeći sigurnosne pojaseve.

 

Italija – Djeca do 36 kg i do 150 cm visine koja putuju u vozilima sa italijanskim tablicama moraju da imaju vezane pojaseve odgovarajuće njihovom uzrastu i visini. Djeca do 9 kg moraju da se prevoze na sjedištu okrenutom suprotno od kretanja vozila. Kada su u pitanju vozila registrovana u drugim zemljama, primenjuju se odredbe za prevoz djece koje su propisan u zemlji iz koje dolazi vozilo.


Grčka - Zabranjeno je da se djeca starija od 3 godine i niža od 1.50 m voze na prednjem sjedištu vozila. Djeca do 3 godine moraju da koriste dječija sjedišta odgovarajuća njihovojh težini u svim automobilima, kombijima, osim ukoliko se voze na zadnjem sjedištu taksija. Dječija sjedišta treba da odgovaraju ECE standardu 44/03 ili novijim. Djeca visine 1.35 m i viša mogu da koriste regularne sigurnosne pojaseve. Vožnja djece na prednjem sjedištu u specijalnim dječijim sjedištima okrenutim suprotno pravcu kretanja vozila dozvoljena je samo kada je deaktiviran vazdušni jastuk.


 Švajcarska – Djeca starija od 12 godina moraju da budu vezana bilo da su na prednjem ili zadnjem sjedištu vozila. Djeca do 7 godina moraju da budu u posebnom sjedištu koje odgovara njihovoj veličini. Djeca između 7 i 12 godina moraju da budu vezana ili u specijalnim sjedištima dizajniranim za djecu.

 Od 01. aprila 2010. godine djeca do 12 godina moraće da budu u sjedištima koja odgovaraju ECE r44.03 standardu. Djeca viša od 1.50 m neće biti uključena u ovu kategoriju.


 Bugarska – djeca starosti do 3 godine moraju da se prevoze u specijalnim sjedištima koja odgovaraju EU standardu 44/03. Djeca starija od 3 godine i niža od 150 cm ne moraju da imaju posebno sjedište, ali se prevoze isključivo na zadnjem sjedištu vozila.


 Francuska - Djeca ispod 10 godina starosti ne smiju da se prevoze na prednjem sjedištu, osim ako ne postoji zadnje sjedište ili ukoliko na zadnjem sjedištu već sjedi djete mlađe od 10 godina. Djeca do 10 godina starosti treba da sede u sjedištu koje odgovara standardima i koje je prilagođeno njihovoj visini. Prema francuskom zakonu, djete do 13 kg težine mora da se prevozi u sjedištu okrenutom u suprotnom smijeru od kretanja vozila ili mora da postoji nosiljka za djecu težine do 10 kg. Djete između 9 i 18 kg mora da sjedi na posebnom sedištu, a djete od 15 kg i do 10 godina starosti, može da koristi posebno sjedište sa pojasom.


 Makedonija – Djeca ispod 12 godina starosti ne smiju da se prevoze na prednjem sjedištu.


 Crna Gora – Djeca starosti do 5 godina moraju da se prevoze u specijalnim sjedištima, a djeca ispod 12 godina starosti ne smiju da se prevoze na prednjem sjedištu.


 Holandija – Djeca i osobe ispod 18 godina starosti visine do 1.35 m moraju da koriste pojaseve odgovarajuće njihovoj visini po standardima ECE 44-03. To se odnosi i na prednja i na zadnja sjedišta. Djeca do 3 godine prevoze se isključivo u posebnim sjedištima.


 Rumunija – Djeca ispod 12 godina starosti ne smiju da se prevoze na prednjem sjedištu.


 Španija - Djeca ispod 12 godina i visine do 1,35 m koja se prevoze na prednjem sjedištu moraju da koriste posebne dječije pojaseve, a djeca preko 1,35 m visine mogu da koriste sigurnosne pojaseve za odrasle. Djeca niža od 1,35 m koja se prevoze na zadnjem sjedištu moraju takođe da budu vezana posebnim dječijim pojasom osim ukoliko se prevoze taksijem u gradskim sredinama.