Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primjetite da je transportna ambalaža oštećena i posumnjate da je i proizvod možda oštećen, ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja kao što su na primjer pocjepani dijelovi ili nagnječenja, ukoliko nedostaje dokumentacija koja se nalazi na sa spoljne strane paketa upakovana u kovertu, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete! 

Preuzimanjem pošiljke potvrđujete da ste uz paket primili prateću dokumentaciju (fiskalni račun, garantni list, uputstvo za upotrebu, izjavu o saobraznosti, itd.) Naknadne reklamacije na nedostavljanje dokumentacije se ne uvažavaju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili:

  • Da ste dobili proizvod koji niste poručili
  • Da ste dobili proizvod koji je oštećen
  • Da ste dobili proizvod koji nije funkcionalno ispravan

u obavezi ste da nas obavjestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema putem email-a reklamacije.kolicazabebe@gmail.com ili telefonom na +387 66 987 000 ili +387 51 300 240 . Budite bez brige, u takvim slučajevima ćemo riješiti problem u vašu korist u najkraćem mogućem roku.

Povrat robe

Vraćanje proizvoda kupljenog na stranici vrši se shodno Članu 25. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 6/12, 63/14 и 18/17). Reklamacije se izjavljuju na Internet stranici u kojoj je roba kupljena od strane Kupca-potrošača.
Reklamacija može da se uputi pisanim ili elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokaza o kupovini.
Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i dužan je da je čuva dvije godine od dana podnošenja reklamacije Kupca.
Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 25. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj koji se odnosi na reklamacije i način rješavanja reklamacija.

Proizvod sa nedostatkom


U slučaju nedostatka na proizvodu obavezujemo se da vam proizvod zamjenimo, a sve troškove zamjene snosi MD Baby Shop d.o.o. Potrebno je da proizvod vratite u orginalnom pakovanju sa računom i garancijom. Ukoliko je defekt nastao kao posljedica neodgovarajuće upotrebe nismo u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

Smatra se da je proizvod sa nedostatkom ukoliko:

·        proizvod nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu

·        proizvod nema specifična svojstva koja su potrebna za upotrebu zbog koje kupac kupuje proizvod,

·        proizvod nema svojstva kvaliteta i odlike koje su izričito ili prećutno dogovorene,

·        je prodavac isporučio proizvod koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan zbog obavijesti.

Provjera primjerenosti proizvoda

Primjerenost proizvoda za normalnu upotrebu ocjenjuje se upoređivanjem proizvoda iste vrste, te prema navedenim karakteristikama proizvoda koje navodi prodavac ili proizvođač putem oglašavanja, predstavljanja proizvoda ili citiranja.

Kupac mora obavijestiti prodavca o bilo kojem nedostatku proizvoda u zakonskom roku. Obavijest mora sadržati tačan opis greške. Kupac prodavcu mora omogućiti pregled proizvoda. Pravo na uvažavanje nedostatka na proizvodu jasno je definirano Zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.

 

Roba sa garantnim listom

Ukoliko nakon određenog vremena korišćenja proizvod prestane sa radom u garantnom roku, molimo vas da kontaktirate servis čiji se kontakt nalazi na garantom listu. Molimo vas da račun i garanciju obavezno čuvate dok traje garantni period jer su neophodni za ostvarivanje uslova navedenih u garantnom listu.

Garancija ne važi u slučaju:

·        nepridržavanjа uputstva za upotrebu,

·        popravke od strane neovlaštenog lica,

·        neadekvatnog korištenja proizvoda,

·        oštećenja koja su nastala zbog udaraca koje je prouzrokovao kupac ili treće lice.

Ukoliko želite da uputite reklamaciju na neki proizvod, molimo vas da nas putem email-a reklamacije.kolicazabebe@gmail.com obavjestite o tome. Potrebno je da popunite REKLAMACIONI LIST koji možete preuzeti OVDJE. MD Baby Shop d.o.o. će vam u najkraćem roku, a u okviru zakonske procedure, popraviti proizvod, zamijeniti ga novim ili izvršiti povraćaj novca.