Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

Na osnovu odredbe čl.62. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (Sl.glasnik RS br.  6/12, 63/14 и 18/17) privredno društvo MD Baby Shop d.o.o. svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta www.kolicazabebe.ba , obavještava:

- da se osnovna svojstva i obilježja proizvoda mogu pronaći na sajtu www.kolicazabebe.ba 
- da je MD Baby Shop d.o.o. privredno društvo sa registrovanim sedištem u Banja Luci, u ul. Trive Amelice 4,  tel: +387 51 300 240; +387 66 987 000; e-mail:kolicazabebe.bl@hotmail.com, sa matičnim brojem:
11178910

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (Sl.glasnik RS br.  6/12, 63/14 и 18/17) kupovina preko naše internet prodavnice www.kolicazabebe.ba smatra prodajom na daljinu

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.kolicazabebe.ba posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Specifikaciji – Deklaraciji

- da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal i da su sve cijene izražene sa uračunatim PDV-om, i da se za svaki proizvod kupljen preko naše internet prodavnice www.kolicazabebe.ba izdaje fiskalni račun

- da usluga isporuke robe NIJE besplatna. O cijenama isporuke informišite se na tel: +387 51 300 240 i +387 66 987 000

- da kupljene proizvode isporučujemo putem kurirske službe Euroexpress, na način kako je to definisano na strani DOSTAVA.

- da potrošač proizvode koje kupuje putem internet prodavnice www.kolicazabebe.ba može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke

- da je potrošač prilikom kreiranja porudžbenice klikom na „NARUČI“ poslao ponudu prodavcu i da je u trenutku prijema potvrde porudžbine preuzeo obavezu plaćanja naručene robe

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Specifikacijom – Deklaracijom

- da je sajt www.kolicazabebe.ba dužan da isporuči proizvode saobrazne ugovoru. Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, potrošač koji je obavijestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi www.kolicazabebe.ba

- da u slučaju prijema proizvoda potrošač ustanovi da artikal želi da zamijeni za drugi proizvod, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zamijeniti isti u roku od 15 dana na način kako je to definisanona strani POVRAT NOVCA

- da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetni proizvod, u roku od 15 dana na način kako je to definisano na strani POVRAT NOVCA 


- da za proizvode koji su poručeni putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE